Стедикам е всушност лебдечка камера (камера што лебди во воздух). Тоа овозможува стабилна слика без никакви потреси дури и при трчање. Стедикамот е незаменлива алатка при снимање на професионални филмови. За повеке посетете еден од линковите.