РЕЗЕРВИРАЈ!

PERFECT WEDDING

Снимање FULL HD | 1 КАМЕРА | 2 ФОТОГРАФА | ФОТОСЕСИЈА | WEDDING INTRO

PERFECT WEDDING | 325€

Снимање FULL HD | 1 КАМЕРА | 2 ФОТОГРАФА | ФОТОСЕСИЈА | WEDDING INTRO

PERFECT WEDDING VIP

Снимање 4K | 2 КАМЕРИ | 2 ФОТОГРАФА | ФОТОСЕСИЈА | LOVE STORY

PERFECT WEDDING VIP | 590€

Снимање 4K | 2 КАМЕРИ | 2 ФОТОГРАФА | ФОТОСЕСИЈА | LOVE STORY – steadicam, dolly, flycam, tripod, slider…

PERFECT WEDDING ULTRA

Снимање 4K | 2 КАМЕРИ | КРАН КАМЕРА | 2 ФОТОГРАФА | ФОТОСЕСИЈА | LOVE STORY

PERFECT WEDDING ULTRA | 990€

Снимање 4K | 2 КАМЕРИ | КРАН КАМЕРА | 2 ФОТОГРАФА | ФОТОСЕСИЈА | LOVE STORY – steadicam, dolly, dron, flycam, tripod, slider… СНИМАЊЕ 2 ДЕНА

ПОРТФОЛИО!

Avada Classic Demo
ОЛГА & АЛЕКСАНДАР
Avada Classic Demo
ВИКТОРИЈА & СИМЕОН
Avada Classic Demo
САНДРА & СТАНИСЛАВ

LOVE STORY!

Задоволни од нашата работа?

РЕЗЕРВИРАЈ!