Дронот е алатка за снимање на кадри од височина. Се користи за дополнителен ефект на видеото.