Посетете ги нашите простории

Perfect Wedding Info Media се наога во близина на градскиот плоштад во Штип во влезот до книжарница Венеција, наспроти ирски паб Даблин на 2 спрат.

КОНТАКТ

Тошо Арсов бр. 36
Mobile: +38978379346 | +38972242777
Email: info@perfectwedding.mk
Web: perfectwedding.mk

Општи услови

/Општи услови
  • Временскиот интервал кој го опфака договорот е максимални 11 часа. Секој час над предвидените 11 се доплака во зависност од избраниот пакет.
  • Ангажманот завршува со фрлањето на бидермаерот.
  • Екипата пристигнува точно на време со исклучок на непридвидени ситуации блокада на пат, протести, сообракајна незгода и сл.
  • Непридвидено и некултурно однесување со тимот се санкционира со напуштање на локацијата.
  • При повреда на лице од тимот PW студио е должно да обезбеди замена за истото во најбрз можен рок.
  • Видеото и фотографиите се добиваат 20 дена од денот на свадбата.
  • Краен рок за договорена фотосесија втор ден, Love Story, Фотографии гратис и  подигање на матреалите е  максимум 60 дена од денот на свадбата.
  • Краен рок за плакање на сумата за фотографирање и снимање е 20 дена од денот на свадбата
  • Love Story видеото се снима со договор со екипата во зависност од слободните термини.Термините за Love Story се една до три недели од денот на свадбата
  • За секој склучен договор важат овие општи услови.

Дронот е алатка за снимање на кадри од височина. Се користи за дополнителен ефект на видеото.

Тимот на Perfect Wedding  ја фотографира и снима вашата свадба од почеток до крај. Многу често добиваме прашање дали сме присутни само за фотосесијата и Love Story видеото. При избор на било каков пакет добивате целосна продукција.

Стедикам е всушност лебдечка камера (камера што лебди во воздух). Тоа овозможува стабилна слика без никакви потреси дури и при трчање. Стедикамот е незаменлива алатка при снимање на професионални филмови. За повеке посетете еден од линковите.